Відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб при перевезенні небезпечних вантажів.

рахувальниками можуть виступати суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:

  • відправник небезпечного вантажу;
  • перевізник небезпечного вантажу;
  • одержувач небезпечного вантажу.

Страховий випадок - будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність з відшкодування цього збитку.

Розмір страхових тарифів визначається Постановою Кабінету Міністрів України № 733 вiд 1 червня 2002р. «Про затвердження Порядку i правил проведення обов’язкового страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв» і залежить від:

  • класу небезпеки вантажу,
  • виду перевезення,
  • обсягу вантажу,
  • терміну страхування,
  • та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.

Розмір страхового платежу залежить від:

  • розміру страхової суми;
  • величини тарифу (залежить від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу транспортованого вантажу, строку страхування й інших умов, що можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку).