Ризики перерви та простою у виробництві

Страхування від перерв у виробництві, страхування від простою виробництва

Страхування від перерв у виробництві, страхування від простою виробництва - різновид страхування фінансових ризиків, який відноситься до страхування підприємницьких ризиків. Страхування ризиків від перерви діяльності має на меті компенсацію збитку від перерв у виробництві внаслідок повної або часткової зупинки виробничої діяльності підприємства через незалежні від підприємства причини. Залежно від умов договору страхування можуть відшкодовуватися збитки, наприклад, виробничої компанії, понесені як у результаті повної зупинки діяльності, так і з-за часткового зниження оборотів, пов'язаного з настанням страхового випадку.

Договір страхування передбачає виплату компенсації, якщо перерва у виробництві викликана однією з наступних причин (страхових випадків): пожежа, удар блискавки, вибух, протиправні дії третіх осіб, стихійні лиха і т. д. (За винятком військових дій або зміни політичної ситуації в країні).

Страхувальником можуть виступати юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які на законних підставах здійснюють господарську діяльність та які укладають зі Страховиком договір страхування майна, операції з яким є джерелом отримання прибутку.

Страхування від перерв у виробництві передбачає такі відшкодування:

  • Втрата прибутку (наприклад, втрата доходу від здачі в оренду);
  • Поточні витрати (заробітна плата, платежі органам соціального страхування, орендні платежі, податки і збори, відсотки по кредитах, амортизаційні відрахування).

Страхова сума встановлюється за згодою сторін.

Страховий тариф та розмір страхового платежу розраховується відповідно до обраних страхових ризиків.