Страхування від нещасного випадку (НВ)

Страхування від нещасного випадку (НВ)

Для чого це потрібно

Страхування від нещасних випадків на виробництві є однією з форм соціального захисту працівників підприємства та надає можливість додаткових виплат у вигляді страхових сум, розмір яких не залежить від сум, одержуваних з фондів соціального страхування та соціального забезпечення.

Програма добровільного страхування працівників від нещасних випадків забезпечує застрахованим особам виплати в разі смерті, або тілесних ушкоджень, спричинених нещасним випадком.

Страхові випадки

  • тимчасова втрата працездатності застрахованим працівником в результаті нещасного випадку;
  • встановлення застрахованому працівнику первинної інвалідності в результаті нещасного випадку;
  • смерть застрахованого працівника в результаті нещасного випадку.

Під нещасним випадком мається на увазі несприятливий зовнішній фізичний вплив на застраховану особу, яка має непередбачений, ненавмисний і несподіваний для застрахованих характер, а саме: травма, утоплення, опік в результаті вибуху, удару блискавки, дії електричного струму, обмороження, випадкове гостре отруєння хімічними речовинами або ліками, поранення.

Страхове відшкодування:

У разі смерті застрахованої особи вигодонабувачу виплачується 100% страхової суми. У разі встановлення Застрахованій особі первинної інвалідності (зміни групи інвалідності на вищу) в результаті нещасного випадку, який мав місце в період дії цього Договору страхування:

  • 1 групи - 100% від страхової суми;
  • 2 групи - 70% від страхової суми;
  • 3 групи - 50% від страхової суми.

У разі травматичного пошкодження застрахованого особи в результаті нещасного випадку страхова виплата здійснюється в розмірі певного відсотка страхової суми, (встановленого в залежності від тяжкості наслідків) за кожну травму. У разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою в результаті нещасного випадку - 0,2% страхової суми за кожен день непрацездатності (незалежно від дати закінчення дії Договору страхування) або лікування, але не більше 50% страхової суми по кожному окремому страховому випадку.

Скільки це коштує

Розмір страхового тарифу визначається, виходячи з обраного варіанту страхування.

Для досягнення максимального страхового покриття транспортних ризиків підприємства пропонується впровадити в рамках проекту страхування підприємства крім обов'язкового страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті додаткове страхування пасажирів транспортних засобів від нещасних випадків. При цьому, виплата страхових сум при настанні страхових випадків проводиться в межах попередньо обумовлених розмірів відшкодування.