Обов'язкове страхування добровільних пожежних дружин

Обов’язкове страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин

Страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), здійснюється з метою захисту їхнього життя та здоров'я під час виконання своїх обов'язків*.

Страхувальником можуть виступати підприємстваа, установи, організації (юридичні особи), які мають підрозділи відомчої й місцевої пожежної охорони, добровільні пожежні дружини (команди):

 • нафтогазовидобувні підприємства;
 • шахти;
 • автотранспортні підприємства;
 • машинобудівні підприємства;
 • підприємстваі легкої промисловості;
 • переробні підприємства, підприємства харчової промисловості та ін.

Страхові випадки – це нещасні випадки, які сталися під час дії договору страхування, та призвели до:

 • смерті застрахованої особи;
 • постійної втрати застрахованою особою працездатності (або зниження її) з встановленням інвалідності;
 • тимчасової втрати працездатності застрахованої особи.

Страхова виплата:

 • у разі загибелі або смерті застрахованої особи його спадкоємцям виплачується 100 % страхової суми;
 • а шкоду, заподіяну здоров’ю застрахованої особи внаслідок виконання нею обов’язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, Страховик здійснює одноразову виплату при встановленні застрахованій особі:
  I групи інвалідності - 100 % страхової суми;
  ІІ групи інвалідності - 90 % страхової суми;
  ІІІ групи інвалідності - 70 % страхової суми;

• при тимчасовій втраті працездатності застрахованій особі виплачується 0,2 % страхової суми за кожну добу, але не більше 50 % страхової суми.

Максимальний обсяг відповідальності страховика встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованого за його посадою на день страхування.

Максимальний страховий тариф становить до 2 відсотків страхової суми за кожного застрахованого.

*(ПОЛОЖЕННЯ про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 232