Страховій компанії «ФІНЕКС» присвоєно рейтинги

wordpress blog

6 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про присвоєння кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІНЕКС» (ЄДРПОУ 22321992) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними висновками:

1. ПрАТ «СК «ФІНЕКС» відноситься до категорії великих страховиків. Компанія стрімко збільшує масштаби діяльності, демонструючи суттєве нарощення обсягів валового бізнесу, показує здатність генерувати прибуток в складних умовах ведення страхового бізнесу та має певний запас міцності завдяки хорошому рівню ліквідності.

2. Частка премій, яка належить найбільшому виду страхування, складала 22,72% від обсягу валових премій, на ТОП-3 видів страхування припадало 59,98% премій, а в цілому Компанія отримувала премії від 15 видів страхування, що дозволяє охарактеризувати рівень диверсифікації за видами страхування в ПрАТ «СК «ФІНЕКС» як високий.

3. Станом на початок четвертого кварталу 2019 року на поточних рахунках Компанії знаходилось 70,242 млн. грн. грошових коштів, підпроцентні активи покривали 102,7% її зобов’язань і 82,72% виплат за дев’ять місяців 2019 року. Більшість підпроцентних активів Компанії були зосереджені в банківських депозитах.

4. На 01.10.2019р. співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями в ПрАТ «СК «ФІНЕКС» становило 73,26%, що свідчить про хорошу забезпеченість Компанії власним капіталом.

5. За час своєї роботи Компанія не мала судових спорів з контрагентами, податковою владою та регуляторами фінансового ринку, які могли б вплинути на її платоспроможність. На момент присвоєння рейтингу Страховик не мав податкового боргу.

Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"