Cychwyn (Y tarddiad): crynodeb, dadansoddiad ac esboniad am ddiwedd y ffilm

Melvin Henry 16-08-2023
Melvin Henry

Tabl cynnwys

Mae

Inception , a elwir hefyd yn The Origin yn Sbaeneg, yn ffilm ffuglen wyddonol sy'n adrodd hanes grŵp o ladron sy'n defnyddio peiriant sy'n goresgyn breuddwydion i orchfygu ei freuddwydion mwyaf beiddgar. goliau.

Cyfarwyddwyd y ffilm Americanaidd Inception gan Christopher Nolan a'i rhyddhau ledled y byd yn 2010. Roedd yn cynnwys perfformiadau gan Leonardo DiCaprio, Ellen Page a Joseph Gordon-Levitt, ymhlith actorion enwog eraill.

Mae cymhlethdod ei blot yn ei gwneud yn un o’r ffilmiau anoddaf i’w deall yn hanes y sinema ddiweddar. Dyna pam mae damcaniaethau gwahanol wedi dod i'r amlwg sy'n ceisio egluro ei diwedd.

Beth yw'r rheswm am yr anhawster hwn? Beth yw diwedd y ffilm a beth yw'r damcaniaethau hynny sy'n ceisio ateb yr enigma mawr y tu ôl i'r plot?

5>Crynodeb o'r ffilm

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) a'i bartner Arthur (Joseph Gordon-Levitt) yn ddau ladron sy'n arbenigo mewn "echdynnu" gwybodaeth drwy'r isymwybod. Hynny yw, maen nhw'n mynd i mewn i freuddwydion pobl i gael eu cyfrinachau

Mae Cobb eisoes wedi ymddeol, ond mae'n cael ei orfodi i gymryd rhan mewn un genhadaeth olaf fel bod ganddo, yn gyfnewid, yr hawl i weld rhywun eto a'u plant .

Mae'r genhadaeth, a elwir yn “fewnosod”, yn cynnwys mewnblannu tarddiad syniad neu gysyniad ym meddwlDiweddglo

Drwy gydol hanes y sinema, fel mewn llenyddiaeth, mae rhyw fath o “ffobia” tuag at derfyniadau agored wedi datblygu yn y gwyliwr.

Efallai mai un o’r achosion yw bod sinema glasurol eisoes wedi dod i arfer â ni strwythur lle'r oeddem yn gwybod y byddai popeth yn hwyr neu'n hwyrach yn cau, er gwell neu er gwaeth, ond yn derfynol.

Yr hyn nad oedd neb yn ei ddisgwyl yw y byddai cyfarwyddwyr fel Nolan yn chwarae gyda'r amwysedd a byddai'n creu un o'r ffilmiau mwyaf dadleuol erioed

Yr hyn sy'n wir yw bod diwedd y ffilm yn parhau i fod yn ddirgelwch i bawb. Ydy Dom mewn gwirionedd neu mewn breuddwyd?

Dywedodd Michael Caine, yr actor sy’n chwarae rhan Miles yn y ffilm, “pan mae ei gymeriad ar y llwyfan mae’n ymwneud â’r byd go iawn”. Gyda'r esboniad hwn deallwn fod Dom yn y pen draw yn byw mewn gwirionedd gyda'i blant.

Ond, beth os nad yw'r “totem” yn stopio troelli? Felly, byddwn yn rhoi sylw i eglurhad Christopher Nolan:

Nid yw Cobb yn poeni mwyach os yw mewn breuddwyd ai peidio, mae'n hapus gyda'i blant, a dyna'r hyn yr oedd wir ei eisiau.

Gyda esboniad y cyfarwyddwr hwn gwelwn fod yna wahanol "opsiynau" i ddeall y diwedd. Ond, efallai ein bod ni fel gwylwyr yn drysu neu ddim yn gweld y neges "gwir": mae pob realiti yn oddrychol, ond nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw bellach yn ddilys.

Breuddwyd neu realiti, beth osYdy hi'n bwysig iawn bod y prif gymeriad wedi cyrraedd ei nod drwy aduno gyda'i blant?

Cast o Inception

Dominick Cobb (Dom Cobb)

Leonardo DiCaprio yn chwarae Dom, lleidr sy'n arbenigwr mewn echdynnu, hynny yw, mae ganddo'r gallu i ymdreiddio i isymwybod pobl i ddwyn syniadau a gwybodaeth werthfawr i'w gleientiaid.

Arthur

Gweld hefyd: Na, gan Pablo Larraín: crynodeb a dadansoddiad o'r ffilm

Mae'r actor Joseph Gordon-Levitt yn ymgorffori partner a dyn llaw dde Dom Cobb. Eu cenhadaeth yw gosod amcanion y tîm a hefyd sicrhau eu diogelwch. Hi sy'n gyfrifol am astudio pob manylyn fel bod popeth yn mynd yn berffaith.

Ariadne

Ellen Page yn rhoi bywyd i Ariadne, hysbys fel pensaer, myfyriwr prifysgol sy'n cael ei gyflogi gan Dom ac sydd â chenhadaeth i ddylunio byd breuddwydion.

Mal Cobb

Yr actores Marion Cotillard fel Mallorie Cobb, diweddar wraig Dom. Mae hi'n cael ei hadnabod fel “y cysgod” ac mae'n amlygu ei hun yn isymwybod ei gŵr wrth gyflawni ei waith fel echdynnydd.

Miles

Michael Caine yn chwarae tad Mallorie Cobb. Mae'n dad-yng-nghyfraith i athro coleg Dom Cobb ac Ariadne.

Eames

Tom Hardy yn chwarae Eames, y ffugiwr y grŵp. Mae'n gallu ymgnawdoli unrhyw un o fewn breuddwydion aatgynhyrchu eu hystumiau.

Robert Fischer

> Cillian Murphy yn chwarae Robert, etifedd dyn busnes biliwnydd a tharged y grŵp a Saito.

Saito

Mae Ken Watanabe yn chwarae dyn busnes cyfoethog a phwerus sy’n ymddiried yn Dom a’i dîm gyda’r genhadaeth o “ mewnosod” i fewnblannu syniad i Robert Fischer i gael buddion pwysig.

Yusuf

Dileep Rao yw Yusuf, Cemegydd y tîm sy'n gyfrifol am weithgynhyrchu'r cyfansoddion angenrheidiol i allu mynd i mewn i fyd breuddwydion a chadw'r tîm i gysgu yn ystod y daith ym mhob un o'r lefelau.

Trelar ffilm

Tarddiad (Inception, 2010) Ffilm - Trelar Sbaeneg [HD]

Manylion technegol

40>Christopher Nolan
Teitl gwreiddiol Cychwyniad <41
Blwyddyn 2010
Cyfarwyddwr Christopher Nolan
Sgrinenwr
Genre Ffuglen Wyddoniaeth, Gweithredu, Atal Dros Dro
Hyd 148 munud
Ieithoedd Saesneg, Japaneaidd a Ffrangeg
Prif Actorion Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon -Levitt
Gwobrau

Oscars: Cymysgedd Sain Gorau, Effeithiau Gweledol Gorau, Ffotograffiaeth Orau a Gorau golyguSain.

15 Gwobrau Lloeren: Trac Sain Gorau, Sinematograffi Gorau, Cyfeiriad Celf Gorau.

BAFTA: Cynllun Cynhyrchu Gorau, Sain Gorau , Gorau Effeithiau Gweledol.

WGA: Sgript Wreiddiol Orau.

Gweld hefyd: Cerdd Rho dy law i mi gan Gabriela Mistral: dadansoddiad ac ystyr

Bywgraffiad Christopher Nolan

<45

Mae'n wneuthurwr ffilmiau o Lundain y dechreuodd ei angerdd am ffilm pan oedd yn blentyn. Arbenigodd mewn llenyddiaeth Saesneg, er iddo barhau i gael ei gysylltu â'r cyfrwng ffilm. Ym 1998 cyflwynodd Following , ei ffilm nodwedd gyntaf. Nid tan y première o’r ffilm Memento yn y flwyddyn 2000 y daeth i fri rhyngwladol.

Nodweddir ei ffilmograffeg gan ei bod yn genre annibynnol ac am fod â llwyth athronyddol pwysig, sy'n gadael y gwyliwr yn ymgolli mewn adlewyrchiadau dwfn. Dyma rai o deitlau mwyaf clodwiw y cyfarwyddwr:

 • Yn dilyn (1998)
 • Memento (2000)
 • <12 Anhunedd (2002)
 • Batman yn Dechrau (2005)
 • Y Prestige (2006)
 • <12 Y Marchog Tywyll (2008)
 • Cychwyniad (2010)
 • Y Marchog Tywyll yn Codi (2012)<13
 • Rhyngserol (2014)
 • Dunkirk (2017)

Os oeddech yn hoffi'r erthygl hon gallwch hefyd ddarllen Memento Movie gan Christopher Nolan

ei gleient cystadleuol i'w ddehongli fel ei un ei hun.

Felly, mae Dom Cobb yn casglu ynghyd grŵp o arbenigwyr a fydd yn teithio trwy feddwl ei ysglyfaeth, Robert Fischer Jr. (Cillian Murphy), i gyflwyno i'w isymwybod a syniad a fydd yn gwneud ei gleient Saito (Ken Watanabe), pennaeth yr ail gwmni ynni mwyaf yn y byd, a'i nod yw rhagori ar yr arweinydd sy'n dominyddu'r sector economaidd hwn, yn gyfoethog iawn.

Ariadne (Ellen Page ) hi yw'r "pensaer" fel y'i gelwir sy'n gyfrifol am greu llwyfan y freuddwyd wedi'i thrin, y mae'n defnyddio llawer o greadigrwydd a chyfrwys ar ei chyfer.

Rhaid i Arthur (Joseph Gordon-Levitt) ymchwilio i bob agwedd ar y bywyd person targed. Mae Yusef (Dileep Rao) yn fferyllydd sy'n creu tawelyddion i gymell cwsg yn y dioddefwr a'r cyfranogwyr gosod. Mae Eames (Tom Hardy) fel actor o fewn y genhadaeth. Mae'n gyfrifol am ymchwilio a dynwared cydnabod y dioddefwr i gael syniad wedi'i fewnblannu ynddo

Yn ystod y genhadaeth, mae'n rhaid i'r tîm oresgyn pob math o rwystrau a hefyd eu brwydrau mewnol eu hunain. Mae Cobb yn wynebu ei orffennol oherwydd amlygiad ei wraig ymadawedig, Mal (Marion Cotillard), sy'n ei wahodd i barhau ym myd breuddwydion er mwyn iddynt allu aros gyda'i gilydd.

Dadansoddiad ffilm

Mae Inception yn ddadl gyson i'r gwyliwr, sydd hefyd yn dymuno cael "totem"hoffi'r cymeriadau i wirio a ydyn nhw'n breuddwydio ai peidio

Yn y ffilm mae popeth wedi'i adeiladu o amgylch byd breuddwydion. O'r sgript, sy'n mynd trwy'r gwahanol lefelau o gwsg, trwy'r effeithiau arbennig, sy'n caniatáu i ni "freuddwydio'n effro," i'r gerddoriaeth sy'n ein cludo trwyddynt.

Thema: syniadau a breuddwydion

Beth yw'r paraseit sy'n ymwrthol fwyaf? Bacterwm? Firws? Llyngyr coluddol? Syniad Gwrthiannol. Hynod heintus Unwaith y bydd syniad wedi cydio yn yr ymennydd mae bron yn amhosibl ei ddileu Syniad wedi'i ffurfio'n llawn ac yn cael ei ddeall, syniad sy'n glynu ato.

Un o themâu mwyaf diddorol y ffilm yw sut mae syniadau'n ein diffinio ni a hefyd yr ymlyniad sydd gennym atyn nhw.

Syniad sy'n cael ei ddeall fel "delwedd neu cynrychiolaeth sy'n aros ym meddwl y gwrthrych canfyddedig." Gall syniadau fod yn bwerus iawn i'r meddwl dynol, maen nhw'n ein diffinio ni. Gall syniad newid popeth.

Mater arall sy'n ymddangos yn cael ei adlewyrchu yn y ffilm ac y mae'r gwyliwr yn cael ei drochi bron o'r dechrau yw beth yw breuddwyd a beth yw realiti.

Lefelau'r freuddwyd fel sylfaen strwythurol

Mae gan gymeriadau'r ffilm hon y genhadaeth o fynd trwy wahanol breuddwydio nes iddo fewnblannu'r "tarddiad" yn Fischer a thrwy hynny gyflawni ei genhadaeth. Mae'n ddiddorol iawn sut mae'r script yn dilyn y cynlluno "freuddwyd o fewn breuddwyd arall", fel pe bai'n "matryoshka", dyma sut mae'r gwahanol lefelau y mae'n rhaid iddynt fynd drwyddynt yn cael eu cyflwyno. Mae hynny'n mynd o realiti, ar yr wyneb, i limbo, y tu mewn.

Felly, dyma'r lefelau gwahanol sy'n digwydd yn y ffilm:

 • Lefel 1 , realiti: Ar y lefel hon nid oes neb yn breuddwydio. Mae'n rhaid i Cobb a'i dîm lwyddo i gyflenwi'r cyffur i Fischer er mwyn mewnblannu'r “syniad” ynddo.

 • Lefel 2, breuddwyd gyntaf: Yn hyn o beth lefel gyntaf Yusuf yw'r un sy'n breuddwydio Yn y freuddwyd hon mae herwgipio Fischer yn digwydd ac mae tîm Cobb yn ceisio cael rhif, y byddant yn ei ddefnyddio yn nes ymlaen. Hefyd, maen nhw'n dechrau mewnblannu'r syniad i Fischer bod ei dad eisiau iddo roi'r gorau i'w fusnes. breuddwydiwr ac yn digwydd mewn gwesty. Yno maen nhw'n gwneud i Fischer gredu bod Browning, cyfreithiwr busnes ei dad, yn fradwr. cenhadaeth y tîm. Y breuddwydiwr yw Eames. Y nod yma yw angori'r syniad yn isymwybod Fischer.

 • Lefel 5, Limbo: Mae limbo yn ddwfn yn y meddwl dynol. Dim ond os byddwch chi'n marw yn eich cwsg y gallwch chi gael mynediad i'r lle hwn. Yn y ffilm mae Saito yn cyrraedd y lefel hon ers iddo farw yn y trydyddbreuddwyd. Yn y diwedd, mae Cobb yn aros mewn limbo i'w achub.

Effeithiau arbennig neu sut i greu byd breuddwydion

A yw'n bosibl creu'r senarios neu ddylunio iwtopaidd dinasoedd ar gyfer y byd breuddwydion?

Ar hyn o bryd, mae'n amhosibl yn y byd go iawn. Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth yn anymarferol yn y seithfed celf, yn rhannol, diolch i "hud" yr effeithiau arbennig.

Mae'r effeithiau arbennig yn ceisio cwblhau'r realiti "oneiric" y mae'r cymeriadau wedi'u lleoli ynddo ffilm. Diolch iddyn nhw, mae’n bosibl efelychu’n union y “labyrinth” hwnnw y mae’r prif gymeriadau’n ceisio’i ddehongli trwy freuddwydion.

Un o’r golygfeydd mwyaf trawiadol a adawyd gan The Origin yn yr ystyr hwn yw pryd Mae Cobb ac Ariadne mewn siop goffi. Wrth iddo esbonio ymddygiad yr isymwybod a'r breuddwydion, yn sydyn, mae popeth yn dechrau dadfeilio o'i chwmpas, fel symbol o freuder yr elfennau sy'n ffurfio byd breuddwydion.

Cobb ac Ariadne yn golygfa o’r ffilm.

Pan mae Ariadne yn deall yr hyn y gall hi ei “ddylunio” ym myd breuddwydion, mae’n penderfynu trin deddfau ffiseg, gan arwain at rywbeth na welwyd erioed o’r blaen mewn ffilm: dinas, Paris, sy'n plygu ynddi'i hun.

Mae'r ddinas yn plygu arni'i hun yn y freuddwyd.

Mae'r ffilm hefyd yn cyfeirio at y gwahaniaeth amser sy'n bodoli rhwngrealiti a breuddwydion Mewn breuddwydion mae popeth yn digwydd yn arafach. Felly, mae'r dechneg o arafu'r olygfa yn ddiddorol iawn, sy'n helpu'r gwyliwr i ddychmygu bod popeth sy'n digwydd yno yn datblygu'n arafach nag mewn gwirionedd.

Cerddoriaeth: cysylltiad rhwng breuddwyd a realiti

Cyfansoddwyd trac sain y ffilm hon gan Hans Zimmer. Un o'r themâu a ysbrydolodd y cyfansoddwr wrth greu trac sain y ffilm oedd y gân “Non, je ne regrette rien” gan Edith Piaf.

Gellid ystyried y gân hon fel “asgwrn cefn” y ffilm hon, gan ei bod yn ddolen gyswllt sy'n uno'r gwahanol lefelau o gwsg. Mae fel rhyw fath o drawsnewidiad o realiti i freuddwyd.

Ar y llaw arall, mae thema’r darn hwn o gerddoriaeth yn perthyn yn agos i’r prif gymeriad. Mae'r gân yn llythrennol yn dweud "na, dydw i ddim yn difaru dim", mae Cobb wedi gwneud pethau drwg, efallai mai neges yw hon i'r prif gymeriad dderbyn ei gamgymeriadau yn y gorffennol a pheidio â difaru.

Cerddoriaeth Cychwyn Mewn Realaeth Ac mewn DREAM - Non, Je Ne Regrette Rien

Casgliad: “Tarddiad” neu sut rydym yn canfod realiti

Yn y ffilm hon mae rôl pensaernïaeth yn chwarae rhan sylfaenol. Deellir pensaernïaeth fel "celfyddyd dylunio, taflunio ac adeiladu" breuddwydion. Rôl y pensaer fel crëwr y byd breuddwydiol hwnnw

BethYdych chi'n ceisio cyfleu'r ffilm hon gyda'r cyfeiriad uniongyrchol hwn at bensaernïaeth a chynllun “realiti” newydd?

Efallai bod y neges hon yn ein hatgoffa ein bod yn byw mewn byd o ymddangosiadau a bod realiti yn oddrychol. Gall yr hyn a ganfyddwn fod mor sicr ag y mae'n ffansïol, ond mae'r cyfan yn rhan o'r realiti “unigol” hwnnw.

Ac os yw'r cyfan yn ymwneud â rhith optegol, ffug i bersbectif, fel sy'n digwydd gyda'r Staircase o Penrose?

Damcaniaethau ac esboniad o ddiwedd y ffilm

Mae yna ddamcaniaethau amrywiol am wir ystyr y ffilm Y tarddiad . Ai ym myd breuddwydion neu yn y byd go iawn oedd Dom Cobb mewn gwirionedd?

Casgliad o'r damcaniaethau mwyaf perthnasol

Mae'r ffilm wedi'i nodi gan gwlwm cymhleth a datblygedig. Mae Nolan, drwy gydol y stori, yn cynnig cliwiau bach i’r gwylwyr sy’n bresennol yn neialogau’r cymeriadau sydd, i’r bobl fwyaf sylwgar, yn gweithredu fel arwydd i ddamcaniaethau ymhelaethu am ddiwedd y ffilm.

Yr holl ddamcaniaethau sy’n troi o gwmpas ar ddiwedd y ffilm ceisiwch ateb a fyddai Dom Cobb yn breuddwydio ai peidio:

1. “totem” Dom Cobb yw ei fodrwy briodas

Mewn coch, y golygfeydd y mae’n gwisgo modrwy ynddynt. Mewn glas, un o'r golygfeydd nad yw'n ei gwisgo.

Trwy gydol y ffilm gyfan, mae'r prif gymeriad yn sôn am “totem” ei wraig.Fodd bynnag, nid yw'n gwneud ei rai ei hun. Mae'r ddamcaniaeth hon yn awgrymu bod modrwy briodas y prif gymeriad yn cynnig cliwiau ynghylch pryd mae'n freuddwyd neu'n realiti. Pan mae Dom Cobb yn ei gael ei hun i'r gwrthwyneb mewn breuddwyd mae'n ei wisgo a phan ddaw i realiti nid yw'n ei wisgo. Yn yr olygfa olaf nid yw'n ei gwisgo.

2. Nid yw ei blant wedi tyfu / wedi tyfu

Rhyw bet oherwydd breuddwyd yw'r diwedd oherwydd nad ydynt yn gweld newid corfforol ym mhlant y prif gymeriad. Os yw hi wedi bod yn dipyn ers iddo adael, fe ddylen nhw fod wedi tyfu i fyny

Mae eraill wedi gallu sylwi ar newid corfforol yn y plant sy'n ymddangos ar ddechrau a diwedd y ffilm. Mae'r ddamcaniaeth hon yn nodi bod Cobb yn dod i ben yn y byd go iawn pan fydd yn gallu cwrdd â nhw.

3. Mae wynebau ei blant yn adlewyrchu realiti

Mae'r ddamcaniaeth hon yn amddiffyn, er bod Dom Cobb ym myd breuddwydion, na all weld wynebau ei blant, fodd bynnag, ar ddiwedd y cyfnod. ffilm os gallwch chi ei wneud. Felly, mae'r farn hon yn cadarnhau bod diwedd y ffilm yn ymwneud â'r byd go iawn.

4. Breuddwyd Dom Cobb yw'r ffilm gyfan

Golygfa yn y ffilm lle mae Dom yn siarad ag Ariadne am freuddwydion.

Rhoddir y gred hon gan un o'r sgyrsiau a gafodd y prif gymeriad. ag Ariadne. Ynddo mae’n cadarnhau “nad oes dechreuad i freuddwydion”. Os edrychwn ni ar y ffilm Cobb bob amseryn ymddangos yn "sydyn" mewn un lle a'r llall, heb gychwyn ymddangosiadol. Gall hyn olygu bod y ffilm gyfan yn ymwneud â breuddwyd.

5. Mae Miles wedi creu "tarddiad" ar gyfer Dom Cobb

Golygfa lle mae Miles yn sôn am y "tarddiad" a'r isymwybod.

Mae'r rhai sy'n amddiffyn y bet theori hon oherwydd bod y ffilm gyfan yn troi o gwmpas y "tarddiad" y mae Miles, tad y diweddar Mal a mentor Ariadne, wedi creu "tarddiad" i Cobb er mwyn iddo ollwng ei wraig o'i isymwybod. Gyda'r ddamcaniaeth Ariadne hon, nid oes dim ond ym mhen Cobb a'i genhadaeth yw "mewnblannu" y tarddiad hwnnw yn y prif gymeriad er mwyn "cael gwared" ar ei wraig a bod yn hapus gyda'i blant.

6. Cafodd Dom Cobb ei ddal mewn limbo

Golygfa olaf lle mae Dom Cobb yn cael ei aduno â'i blant.

Mae'r ddamcaniaeth hon yn codi yn seiliedig ar y "top troelli" (totem) sy'n ymddangos yn y diwedd y ffilm. Yn ôl y rheolau, mae'n cylchdroi'n barhaol pan fydd ei berchennog ym myd y breuddwydion, tra yn y byd go iawn nid yw'n cylchdroi, gan nad yw deddfau ffiseg a thermodynameg yn caniatáu hynny.

Yn yr olygfa olaf , mae'r top yn troelli a dydyn ni ddim yn gwybod a yw'n stopio nyddu ar ryw adeg, tra bod y prif gymeriad yn aduno gyda'i blant. Mae rhai yn honni bod Cobb yn gaeth mewn limbo lle gall fod gyda'i blant.

Eglurhad am ddiwedd y ffilm

Tarddiad - Golygfa

Melvin Henry

Mae Melvin Henry yn awdur profiadol a dadansoddwr diwylliannol sy'n ymchwilio i arlliwiau tueddiadau, normau a gwerthoedd cymdeithasol. Gyda llygad craff am fanylion a sgiliau ymchwil helaeth, mae Melvin yn cynnig safbwyntiau unigryw a chraff ar ffenomenau diwylliannol amrywiol sy'n effeithio ar fywydau pobl mewn ffyrdd cymhleth. Fel teithiwr brwd a sylwedydd o ddiwylliannau gwahanol, mae ei waith yn adlewyrchu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad dwfn o amrywiaeth a chymhlethdod profiad dynol. P'un a yw'n archwilio effaith technoleg ar ddeinameg gymdeithasol neu'n archwilio croestoriad hil, rhyw, a phŵer, mae ysgrifennu Melvin bob amser yn procio'r meddwl ac yn ysgogol yn ddeallusol. Trwy ei flog Culture wedi'i ddehongli, ei ddadansoddi a'i esbonio, mae Melvin yn anelu at ysbrydoli meddwl beirniadol a meithrin sgyrsiau ystyrlon am y grymoedd sy'n siapio ein byd.