José Martí eilėraščio Cultivo una rosa blanca reikšmė

Melvin Henry 08-08-2023
Melvin Henry

Kokia yra José Martí eilėraščio Cultivo una rosa blanca reikšmė:

Eilėraštis "Aš auginu baltą rožę" yra vienas garsiausių Kubos rašytojo ir politiko Chosė Marčio eilėraščių. Tai eilėraštis apie draugystės vertę. ir tai, kaip svarbu puoselėti nuoširdžią ir tyrą meilę su kitais.

Eilėraštis spausdinamas knygoje Paprastos eilutės XXXIX numeryje, kurį poetas išleido 1891 m., gyvendamas Niujorke.

Martí kūryba kartu su tokių autorių kaip Rubén Darío ir Amado Nervo kūryba laikoma ispanų-amerikiečių modernizmo, kuris suteikė savitą balsą visuotiniame laiškų koncerte literatūrinei raiškai, turinčiai ispanų-amerikiečių šaknis, dalimi.

Eilėraštis "Auginu baltą rožę".

Eilėraščio analizė

Eilėraštį "Auginu baltą rožę" galima rasti knygoje Paprastos eilutės Todėl knygoje jis yra eilėraštis Nr. XXXIX. Kaip matyti iš pavadinimo, tai labai paprasto eilėraščio, kuriame vis dėlto paliečiami sudėtingi jausmai, eilėraštis.

Šiame eilėraštyje kalbama apie draugystės vertę. Jame poetinis balsas enunciatyvia laikysena draugystę (lyrinis motyvas) įvardija kaip baltą rožę (lyrinis objektas), kurią jis augina tam, kuris yra ištikimas, atviras ir nuoširdus. Tačiau kalbėdamas apie tą, kuris "išplėšia širdį", t. y. nelojalų, klastingą, jis patvirtina, kad ir jam augina baltą rožę.

Šia prasme eilėraštyje taip pat kalbama apie tai, kaip svarbu nelaikyti ir neauginti nuoskaudų (dilgėlių ir dilgėlių) tiems, kurie mus skriaudžia ar išduoda, tiems, kurie mąsto kitaip ar nepritaria mūsų idėjoms.

Taigi poemą galima laikyti draugystės išaukštinimu, broliškumo jausmo, slypinčio atvirumu ir sąžiningumu pagrįstuose santykiuose, išaukštinimu, taip pat priminimu, kaip svarbu kurti šiomis vertybėmis paremtus santykius su kitais, net ir su tais, kurie mums kelia didžiausią nerimą.

Eilėraščio tipas, rimas ir metras

Šį eilėraštį sudaro dvi strofos po keturias eilutes. Jis parašytas apvaliojo eilėraščio forma, o mažosios dailės eilutės turi po aštuonis skiemenis, dar vadinamus aštuoniaskiemeniais. Jo rimas yra sąskambinis, kiekvienos strofos pirmoji ir ketvirtoji eilutės rimuojasi, kaip ir antroji bei trečioji, arba, kitaip tariant, pagal schemą: a, b, b, b, a; c, d, d, d, d, c. Visa tai suteikia jamsuteikia eilėraščiui didelį skambesį.

Toliau pateikiama lentelė, kurioje parodytas eilėraščio metras ir jo suskirstymas į skiemenis. Sinalefos, t. y. vieno žodžio paskutinio balsio susiliejimas su kito žodžio pradiniu balsiu, paryškintos paryškintu šriftu.

Skiemenimis atskirtos eilutės Ne.
Cul/ti/ vo u /na/ ro/sa/ blan/ca

lt/ ju/nio/ co/ mo in / e/ne/ro

pa/ ra el / a/mi/go/ sin/ce/ro

tai/ man/ duoda/ jį/ jį/ fran/ca/e.

Taip pat žr: Vienas mažas žingsnis žmogui, vienas milžiniškas šuolis žmonijai: frazės analizė ir reikšmė
8a

8b

8b

8a

Ir/ už/ žiaurų/ kad/ man a /rran/ca

ko/ra/zoną/su/kuriuo/ aš/atvykau,

automobilis/darys/ ni arba /ti/ga/ cul/ti/vo;

auginimas/ baltosios/ uolos/.

8c

8d

8d

8c

Retorinės figūros

Alegorija

Eilėraštis yra alegorija apie draugystę ir meilės dovanojimo kitiems - tiek simpatiškiems, tiek nesimpatiškiems - vertę. Ji išreiškiama įvairiomis metaforomis, kuriomis literatūrinėje kalboje nustatomi vidiniai ryšiai tarp idėjų ar sąvokų.

Taip pat žr: 20 visame pasaulyje žinomų paveikslų, kuriuos pamatysite naujomis akimis

Metaforos

Šios alegorijos metafora - balta rožė kaip draugystės, meilės ir nuoširdumo metafora, nes balta, grynumo spalva, gali būti interpretuojama kaip gerumo ir sąžiningumo simbolis, o rožė, augalas, gali būti laikoma meilės simboliu.

Savo ruožtu šioje alegorijoje iškyla auginimo idėja, kuri reiškia tai, kas sėjama, prižiūrima ir gaunama nuolatiniu darbu. Taigi baltosios rožės auginimas reiškia draugystės kaip rožės, kuria reikia rūpintis, kad ji pražystų, idėją.

Kita šią alegoriją lydinti metafora - tai dilgėlės ir erškėtuogės, paprasti laukiniai augalai, pastarieji yra nuodingi, kurių poetinis balsas atsisako siūlyti tiems, kurie išplėšia jos širdį, t. y. nelojaliems, išdavikams. Taigi šie augalai būtų rūstybės metafora, kaip balta rožė - tyros ir nuoširdžios draugystės metafora.

Hiperbolė

Yra situacijos ar aplinkybių sureikšminimas: "Y para el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo." Arrancar el corazón šia prasme nereikėtų aiškinti pažodžiui; tai būdas įvardyti tą, kuris išduoda, tą, kuris elgiasi blogai.

Hiperbatonas

Sakinio elementų eilės tvarkos pakeitimas: "Y para el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo,/ cardo ni ortiga cultivo;/ cultivo la rosa blanca".

Jus gali sudominti 30 modernistinių eilėraščių su komentarais.

Apie José Martí

José Julián Martí Pérez, geriau žinomas kaip José Martí, buvo Kubos rašytojas ir politikas, gimęs 1853 m. Havanoje ir miręs kovoje Dos Rioso mieste 1895 m.

Jo politinė veikla buvo labai svarbi Kubos nepriklausomybės procese; jis buvo nepriklausomybės karo rėmėjas ir Kubos revoliucinės partijos įkūrėjas.

Jis taip pat yra išskirtinio literatūrinio kūrinio autorius, kuris kartu su tokių veikėjų kaip Rubén Darío ir Amado Nervo kūryba yra Ispanijos ir Amerikos modernistinio judėjimo dalis.

Tarp jo darbų yra Ismaelillo (1882), Paprastos eilutės (1891), Laisvasis eilėraštis (1913, pomirtinis) ir Tremties gėlės (1933 m., pomirtinis leidimas), o tarp jo eseistikos kūrinių yra šie Mūsų Amerika (1891).

Melvin Henry

Melvinas Henry yra patyręs rašytojas ir kultūros analitikas, gilinantis į visuomenės tendencijų, normų ir vertybių niuansus. Akylai žvelgdamas į detales ir plačius tyrinėjimo įgūdžius, Melvinas siūlo unikalias ir įžvalgias perspektyvas apie įvairius kultūros reiškinius, kurie sudėtingai paveikia žmonių gyvenimus. Kaip aistringas keliautojas ir skirtingų kultūrų stebėtojas, jo darbas atspindi gilų žmogaus patirties įvairovės ir sudėtingumo supratimą ir įvertinimą. Nesvarbu, ar jis nagrinėja technologijų poveikį socialinei dinamikai, ar tyrinėja rasės, lyties ir galios sankirtą, Melvino raštai visada verčia susimąstyti ir skatina intelektualiai. Savo tinklaraštyje Kultūra interpretuojama, analizuojama ir paaiškinta, Melvinas siekia įkvėpti kritinį mąstymą ir skatinti prasmingus pokalbius apie mūsų pasaulį formuojančias jėgas.