Reikšmė Pažink save

Melvin Henry 31-07-2023
Melvin Henry

Ką tai reiškia Pažink save:

"Pažink save" - vienas garsiausių visų laikų graikų antikos aforizmų. Jis reiškia, kad pagrindinis žmogaus poreikis, norint pasiekti filosofinę išmintį, yra savęs pažinimas.

Įvairiais duomenimis, ji buvo užrašyta Apolono šventykloje, esančioje graikų Delfų mieste, kuris turi didžiulę mitologinę vertę: ten Apolonas nužudė pabaisą Pitoną, ten Dzeusas padėjo omfalą - pasaulio bambagyslę ir ten yra garsusis Delfų orakulas. Graikų kalboje ši frazė iš pradžių užrašyta γνῶθι σαυτόν (gnóthi sautón), o tai išvertus reiškia "pažink save".

Taip pat žr: Gabriela Mistral: 6 pagrindinių eilėraščių analizė ir paaiškinimai

Iš garsaus graikų keliautojo Pausanijo liudijimo žinome, kad ši frazė buvo užrašyta ant Apolono šventyklos pronašo.

Platonas jį taip pat mini savo dialoguose. Protagoras Pavyzdžiui, jis aiškina, kad septyni išminčiai (Kleobulas iš Lindo, Solonas iš Atėnų, Chilonas iš Spartos, Bijas iš Prienų, Talis iš Mileto, Pitagoras iš Mitilėnės, Periandras iš Korinto), reikšdami susižavėjimą lakedaemoniečių žiniomis, aukojo dievui Apolonui pirmuosius savo išminties vaisius frazėmis "pažink save" ir "nieko per daug", apie savęs pažinimo svarbą irsaikingai.

Sakinių analizė

"Pažink save" - tai frazė, susijusi su savęs pažinimo svarba žmogui .

Kadangi jis buvo užrašytas prie įėjimo į dievo Apolono šventyklą Delfuose, jis aiškinamas kaip dievo pasveikinimas savo šventyklos lankytojams, linkint jiems išminties.

Ši frazė apima arba suponuoja seniausius filosofinės minties klausimus: kas aš esu, iš kur aš atėjau, kur aš einu, klausimus, kuriais bandome suprasti ir apibrėžti save.

Šią frazę Platonas įdeda į Sokrato lūpas dialoge su Alkibiado, neišmanėliu jaunuoliu, siekiančiu tapti politiku, norėdamas jam priminti, kad prieš tapdamas valdovu ir vadovaudamas žmonėms, jis pirmiausia turi valdyti pats save, o tai jam pavyks tik pažinus save.

Savęs pažinimas - tai savęs tobulinimo, tapimo geresniu ir žinių apie savo prigimtį ir ribotumą įgijimo kelias, nes negalime tobulinti savo prigimties, jei nežinome, kokia ji yra. Taigi savęs pažinimas yra būtina sąlyga, kad būtų galima atlikti bet kokią svarbią užduotį ar darbą, vedantį į šlovę ar išmintį.

"Pažink save" - tai kiekvieno žmogaus pareiga: suprasti save, priimti save, tyrinėti savo sielą, kuri yra tikrasis žmogaus pažinimo objektas, nes tik taip žmogus gali nukreipti savo gyvenimą ir veiksmus pagal savo tikslus ir interesus.

Taip pat žr: Filmas "Mirusių poetų draugija": santrauka, analizė ir reikšmė

Kitas būdas skaityti šį sakinį yra toks savęs pažinimą kaip pagrindinį žingsnį siekiant žinių. Daiktų tiesa, išmintimi pasiekti dieviškąjį, pranašiškąjį ir orakulinį lygį.

Taigi ši frazė įspėja žmogų dėl tam tikro išminties kelio: pirmiausia reikia pažinti save, o tada bus galima pasiekti didesnius, sudėtingesnius ir neaiškesnius žinojimo laipsnius.

Kita galima šios frazės interpretacija - tai psichologijos ir savipagalbos literatūra, kurioje suprantama, kad labai svarbu, jog mes, kaip žmonės, sugebėtume suprasti save, pažinti savo jausmus ir suprasti priežastis, kurios mus jaudina, kad neleistume, jog mus trauktų kiti norai ar pretenzijos. Šia prasme tai yra esminė emocinio intelekto frazė.

Melvin Henry

Melvinas Henry yra patyręs rašytojas ir kultūros analitikas, gilinantis į visuomenės tendencijų, normų ir vertybių niuansus. Akylai žvelgdamas į detales ir plačius tyrinėjimo įgūdžius, Melvinas siūlo unikalias ir įžvalgias perspektyvas apie įvairius kultūros reiškinius, kurie sudėtingai paveikia žmonių gyvenimus. Kaip aistringas keliautojas ir skirtingų kultūrų stebėtojas, jo darbas atspindi gilų žmogaus patirties įvairovės ir sudėtingumo supratimą ir įvertinimą. Nesvarbu, ar jis nagrinėja technologijų poveikį socialinei dinamikai, ar tyrinėja rasės, lyties ir galios sankirtą, Melvino raštai visada verčia susimąstyti ir skatina intelektualiai. Savo tinklaraštyje Kultūra interpretuojama, analizuojama ir paaiškinta, Melvinas siekia įkvėpti kritinį mąstymą ir skatinti prasmingus pokalbius apie mūsų pasaulį formuojančias jėgas.